สยามสเนลคือใคร

สยามสเนล คือ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยทากและเมือกหอยทาก ที่ทำการศึกษาค้นคว้ามาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จนได้ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้เมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยในอุตสาหกรรมความงาม โดยทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยซิสเทมาติกส์ของสัตว์ และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สยามสเนล นำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวที่มีส่วนผสมหลักจากเมือกหอยทากสายพันธุ์ไทย และคิดค้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทากที่มีสารออกฤทธิ์ในการดูแลผิวสูง กว่าผลิตภัณฑ์จากหอยต่างประเทศถึง 30 เท่า

“คุณค่าแท้เมือกหอยทาก” ที่เดียวที่สยามสเนล

สยามสเนล มีฟาร์มหอยทากกึ่งธรรมชาติแห่งแรกในโลก

ทำให้สามารถควบคุมหลากหลายปัจจัยในการเลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอาหาร อุณหภูมิ รวมถึงสภาพแวดล้อม ทำให้ได้เมือกหอยทากที่มีคุณภาพดีที่สุดและคงที่ที่สุด

สยามสเนลเลือกใช้เฉพาะเมือกจากส่วนแมนเทิล ซึ่งเป็นเมือกที่มีคุณภาพดีที่สุด

โดยในการผลิตต้องให้ความอบอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสม และใช้การสัมผัสที่นุ่มนวลบริเวณขอบเปลือกด้านในที่ติดกับแมนเทิล เพื่อให้หอยทากขับเมือกออกมา สยามสเนลมีเทคโนโลยีในการกรองให้ได้เมือกหอยทากที่มีโมเลกุลเล็ก ซึ่งจะทำให้สารบำรุงผิวต่างๆ สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกและรวดเร็ว โดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน และไม่ทิ้งความมันไว้บนผิว ทุกผลิตภัณฑ์ของสยามสเนล คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากคุณค่าแท้ของเมือกหอยทาก