หอยทากเกาะอยู่บนใบไม้ SiamSnail สยามสเนล

ผลงานวิจัย

ผลของงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมือกหอยทากไทยที่มีเมือกหอยทากนวลเป็นส่วนประกอบหลัก
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการทำการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์เซรั่มเมือกหอยทาก (Snail Serum) ของ
สยามสเนลและสุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเมือกหอยทากสายพันธุ์ต่างประเทศที่มีวางขายในท้องตลาดประเทศไทย

การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพจะเปรียบเทียบกันเฉพาะเมือกหอยทากเท่านั้น เพราะเมื่อผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์จะมีสารอื่นๆ
ที่ผู้ผลิตเติมเข้ามา ไม่ใช่คุณสมบัติแท้ๆ ของเมือกหอยทากนอกจากนี้สารบางตัวจะรบกวนการวิเคราะห์ทำให้ผลที่วัดไม่ถูกต้อง
โดยส่วนที่เราทำวิจัยเปรียบเทียบนั้นคือ เมือกหอยทากที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี ซึ่งมีผู้ผลิตเครื่องสำอางหลายบริษัทนำมาใช้
เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง

1 | SiamSnail

ปริมาณเปปไทด์สุทธิในเมือกหอยทาก

จากผลงานวิจัยพบว่าเมือกหอยทากสกัดเข้มข้น Snail Secretion filtrate จากบริษัทสยามสเนล เป็นเมือกหอยทากที่อุดมไปด้วยโมเลกุลของ เปปไทด์และโปรตีนจำนวนมาก เมื่อเทียบกับหอยทาก ชนิดอื่นที่ขายตามท้องตลาด โดยโมเลกุลโปรตีนสุทธิที่มีในเมือกหอยทากสกัดเข้มข้นมี ความเข้มข้นถึง 50mg/L (Bradford assay)

เมือกหอยทากของสยามสเนลมีสูงกว่าเมือกหอยทากอื่น ๆ
ขณะที่ในท้องตลาดเราตรวจพบว่ามีความเข้มข้นเพียง 1-2 mg/L
2 | SiamSnail

การต้านเชื้อจุลชีพในเมือกหอยทากสกัดเข้มข้น

เมือกหอยทากของสยามสเนล นอกจากจะมีความเข้มข้นของปริมาณโปรตีนและเปปไทด์มากกว่าเมือกที่ขายในท้องตลาดแล้ว ยังมีความ สามารถในการต้านเชื้อจุลชีพ ทั้งเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบและเชื้อรา โดยมีฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับเมือกหอย ทากชนิดอื่นที่ขายในท้องตลาด

แสดงการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ซึ่งแสดงว่าเมือกหอยทากไทยมีคุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิด เหมาะอย่างยิ่งกับการช่วยปกป้องผิวของคนเอเชีย
แสดงการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบและแกรมบวก ซึ่งแสดงว่าเมือกหอยทากไทย
มีคุณสมบัติที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิด เหมาะอย่างยิ่งกับการช่วยปกป้องผิวของคนเอเชีย
แสดงการต่อต้านเชื้อราของเมือกจากหอยทากนวล ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของหอยทากชนิดนี้
แสดงการต่อต้านเชื้อราของเมือกจากหอยทากนวล
ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของหอยทากชนิดนี้
3 | SiamSnail

การฟื้นฟูสภาพผิว

จากงานวิจัยของ Brieva และคณะที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Skin Pharmacology and physiology พบว่า เมือกหอยทากมีส่วน ช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิว โดยมีส่วนช่วยในการจัดเรียงตัวของเส้นใยในชั้นผิวหนัง จึงทำให้เมือกหอยทากอุดมไปด้วย คุณประโยชน์ต่อการบำรุงผิวพรรณ

กลุ่มควบคุม

กลุ่มเมื่อได้รับเมือกหอยทาก

เมือกหอยทากช่วยในการเรียงตัวของเส้นใยในชั้นผิวหนัง (Brieva et al, 2008)
ทำให้ผิวมีความแข็งแรง กระชับ ไม่หย่อนคล้อย ผิวจึงดูอ่อนเยาว์ (บทสรุปจบงานวิจัย)

สยามสเนล ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความหลายหลายของสายพันธุ์หอยทากมาอย่าง ยาวนานกว่า 30 ปี โดยคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกหอยทาก สายพันธุ์ที่มีศักยภาพ ซึ่งให้เมือกในปริมาณมาก รวมถึงเป็นเมือกที่ผ่านการสกัด ให้มีความเข้มข้นสูง และมีสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเมือก หอยทาก จากเกาหลีประมาณ 30 เท่า สยามสเนลมีเทคโนโลยีการผลิตที่กรองให้ได้เมือกหอยทากโมเลกุล เล็กที่สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและ สามารถนำมาผลิตเซรั่มที่คงความเข้มข้น

หอยทากเกาะบนใบไม้ SiamSnail สยามสเนล